Chừng nào còn có người phải sống trên đường phố, chừng nào còn có khu phố thiếu các dịch vụ và sự thịnh vượng mà nó xứng đáng, chừng nào người dân Portland còn phải đối mặt với phân biệt kỳ thị chỉ đơn giản vì họ là chính con người họ hay vì người mà họ yêu thương hay vì nguồn gốc quê quán của họ, ngày đó chúng ta còn xắn tay áo lên và lao vào làm việc thôi.

Hãy lắng nghe những gì Tôi tin tưởng

Hãy lắng nghe những thay đổi Tôi đã mang đến cho cộng đồng.