CÔNG BẰNG CHO TẤT CẢ

Từng là một luật sư về nhân quyền, Nick đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại làn sóng đố kỵ và thù hận và nỗ lực giúp Portland trở nên một thành phố chào đón tất cả mọi người.

  • Nick là đồng tác giả của Nghị quyết của Hội đồng Thành phố về việc gây quỹ hỗ trợ tư pháp cho các Dreamers (những người nhập cảnh bất hợp pháp khi còn nhỏ) ở địa phương - và lên án Tổng thống Trump trong việc hủy bỏ chính sách DACA (Hoãn thi hành lệnh trục xuất người nhập cảnh bất hợp pháp khi còn là trẻ em) gây khó khăn cho 800,000 Dreamers trên cả nước.
  • Nick biểu quyết cho việc khẳng định thành phố của chúng ta là một thành phố trú ẩn (Sanctuary city, hay thành phố an toàn, là một thuật ngữ để gọi các thành phố tại Hoa Kỳ và Canada theo đuổi một chính sách bảo vệ người nhập cư không có giấy tờ bằng cách không truy tố họ vi phạm luật nhập cảnh liên bang ở nước mà họ đang sống bất hợp pháp) -  gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng tất cả mọi người đều được chào đó ở đây - và vận động gây quỹ cho dự án “Người Portland Đoàn Kết Chống Lại Sự Thù Hận.”
  • Nick bảo hộ và gây quỹ cho chương trình “Kế hoạch hành động của Đông (East) Portland” nhằm tăng cường tiếng nói của khu vực Đông (East) Portland.
  • Nick đã dẫn dắt chuyển đổi thành phố từ nơi chỉ dành cho một số ít trở thành nơi cho tất cả mọi người và thách thức tương tự cộng đồng doanh nghiệp.
  • Nick ủng hộ thành lập Văn phòng Bình đẳng và Nhân Quyền, và lập ra một liên lạc viên mới giữa các bộ tộc người bản địa Hoa Kỳ để tăng cường sự đoàn kết các cộng đồng người bản địa thành thị và nông thôn.
  • Nick biểu quyết cho việc “Cấm chiếc hộp (định kiến)” - bởi vì tất cả mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai.
  • Nick ủng hộ chương trình đảm bảo Sự Trung Lập Của Internet, nhằm đảm bảo rằng việc truy cập internet là tự do, hợp lý và công bằng.

 
Nick sát cánh với tất cả chúng ta trong thời khắc đen tối này. Anh ấy hiểu được sự đa dạng chính là sức mạnh của chúng ta.
— Wajdi Said, Thủ lĩnh đạo Hồi người Mỹ