CON EM CỦA CHÚNG TA, TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA 

Nick hiểu được tầm quan trọng của nền tảng giáo dục công tốt đối với tương lai của con em chúng ta. Vợ ông là Patricia dạy lịch sử tại trường Đại học Portland State. Con trai của họ Chapin đang là học sinh lớp 8 ở một trường học của Sở học chánh Portland. Nick vinh dự được Hiệp hội giáo viên Portland đề cử trong lần tranh cử này.

  • Nick đang hỗ trợ cho Quỹ thuế vì trẻ em Portland Portland Children’s Levy .
  • Nick đang vận động gây quỹ bình ổn và thỏa đáng cho chương trình giáo dục công K-12.
  • Nick sẽ tiếp tục ủng hộ các chương trình trái phiếu nhằm hiện đại hoá trường học và bảo vệ sức khoẻ học sinh của chúng ta.
  • Nick đang hỗ trợ cho các đối tác mới và quỹ tài trợ cho SUN Schools (Chương trình hỗ trợ sau giờ học tại trường.)
  • Nick đã làm việc với các đối tác từ cộng đồng để cải thiện việc tiếp cận các khu vực vui chơi an toàn tại trường Trung học phổ thông Grant và Buckman Field.
  • Nick là nhà ủng hộ cho các đối tác cộng đồng sáng tạo nhằm xoá bỏ khoảng cách thành tích trong giáo dục, điển hình như chương trình Ý tưởng bổ sung kiến thức cho trẻ nhỏ Early Learning Initiatives tại trường quận David Douglas và trường tiểu học Fabian mới tại NE Portland.
  • Nick có niềm tin mạnh mẽ rằng mọi trẻ em khi sinh ra đều có quyền được tiếp cận học tập về nghệ thuật vì nó là khởi nguồn của con đường học tập cả đời và trao cho trẻ cơ hội tốt nhất để thành công trong cuộc sống.