BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi các công ty bên ngoài tiểu bang và các tập đoàn lớn lấn lướt từ chối không tuân thủ các quy định của tiểu bang, Nick đã đứng lên đấu tranh cho người lao động và người tiêu dùng.

  • Nick đã bảo hộ cho Measure 26-194 - đảm bảo rằng những công ty như Airbnb và HomeAway phải đóng cùng một mức thuế nhà nghỉ ngắn hạn như các nhà nghỉ địa phương.
  • Nick biểu quyết cho việc yêu cầu các công ty dịch vụ cho thuê ngắn hạn tiết lộ danh tính và địa chỉ của người cho thuê, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng của họ
  • Nick thúc đẩy Hội đồng phát hành lệnh triệu tập Uber, yêu cầu họ chia sẻ thông tin về việc các hoạt động kinh doanh và sử dụng công nghệ của họ trốn tránh sự quản lý của cơ quan nhà nước.
  • Nick tiếp tục vận động đưa ra các quy định có ý nghĩa chung nhằm đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng địa phương trong nền kinh tế thị trường mới - thông qua các yêu cầu đơn giản như yêu cầu các nhà cho thuê của AirBnb phải có thiết bị báo khói, và có chương trình bảo hiểm thích hợp cũng như kiểm tra lý lịch chặt chẽ đối với tài xế Uber.

 
Nick đã và đang đấu tranh để đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho tất cả các doanh nghiệp ở Portland, cùng lúc đó bảo vệ các doanh nghiệp trước các tập đoàn liên kết với nhà nước.
— Steve Unger, Nhà Khách Lion và Rose Victorian